Start Start Kontakt Kontakt

Światowa YWCA

Światowa YWCAYWCA (Young Women’s Christian Association) jest ekumenicznym stowarzyszeniem dziewcząt i kobiet świata, opartym na wartościach chrześcijańskich. Dla członkiń YWCA chrześcijaństwo to nie sama wiara, ale także działanie - wspólne podejmowanie akcji społecznych inspirowanych fundamentalnymi dla tej religii wartościami. Działania takie mają pomóc m.in. w walce z nierównością i dyskryminacją, których doświadczają kobiety na świecie.

Women leading change (kobiety siłą zmian) - to hasło światowej YWCA. Do najważniejszych zadań organizacji należą: rozwijanie przywódczych zdolności kobiet, wspieranie ich samopomocy i samoorganizacji, promocja przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego kobiet, ich praw i równouprawnienia płci, walka z przemocą, działanie na rzecz edukacji, ochrony zdrowia, zapobiegania i przeciwdziałania HIV.

YWCA jest najstarszą i największą światową organizacją kobiecą. Tworzy ją sieć narodowych i lokalnych stowarzyszeń dziewcząt i młodych kobiet, które zrzeszają się w światowym związku - World YWCA.

Światowa YWCAPoczątki YWCA sięgają 1855 roku, kiedy to działaczki społeczne - Mary Jane Kinnaird i Emma Robarts - zaczęły tworzyć w Anglii podstawy systemu duchowego i socjalnego wsparcia dla młodych kobiet. Protestantki z Wysp wprowadziły w życie zasadę "pomagając innej kobiecie, pomagasz sobie samej". W XIX-wiecznej Anglii kobiety rozbudowały sieć hosteli, organizowały kursy zawodowe i oświatowe, zakładały biblioteki, żłobki, centra rekreacji i spotkań.

Światowa YWCADzięki potędze Imperium Brytyjskiego inicjatywa błyskawicznie rozprzestrzeniła się po świecie, obejmując północną i zachodnią Europę, Indie i USA.

W pierwszej światowej konferencji YWCA w 1898 r. w Londynie wzięło udział 326 delegatek z 17 krajów.

Dziś YWCA zrzesza ponad 25 milionów członkiń w 120 krajach na wszystkich kontynentach. Kolejnych 100 milionów dziewcząt i kobiet uczestniczy w zajęciach i programach realizowanych przez związki narodowe.