Start Start Kontakt Kontakt

Polska YWCA

Polska YWCA 2007Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA jest stowarzyszeniem, prowadzącym działalność na rzecz sprawiedliwości, pokoju, edukacji, zdrowia, poszanowania godności człowieka, wolności, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, poprzez wsparcie i promowanie współpracy i przywództwa kobiet. Wspieramy lokalne grupy działania i samoorganizacji kobiet, zwłaszcza młodych, sprzyjając wyzwoleniu pełni ich potencjału.

Staramy się wzmacniać wspólnoty lokalne i sąsiedzkie. Promujemy samoorganizację w miejscu zamieszkania i tworzenie środowiska przyjaznego dla kobiet, dzieci i rodzin. Szczególnie wspieramy działalność kobiet w samorządach wiejskich, nawiązując do najlepszych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich. Podstawą działania Polskiej YWCA jest wolontariat członkiń zrzeszonych w kołach lokalnych.

Jesteśmy częścią Światowej YWCA (World Young Women’s Christian Association) zrzeszającej związki krajowe w ponad 120 państwach.

Korzenie

Polska YWCA została zarejestrowana 18 września 1922 roku pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet. Powstała dzięki patriotycznym środowiskom amerykańskiej Polonii, które od 1918 r. finansowały szkolenie sanitarno-społeczne młodych ochotniczek, tzw. Szarych Samarytanek. Kształceniu i działalności trzydziestu z nich, które przyjechały do pracy w odrodzonej Polsce, patronowały księżna Laura Turczynowicz i premierowa Helena Paderewska.

Tradycje organizacji zostały przerwane w 1948 roku na blisko pół wieku ze względów ideologicznych. Reaktywowana w 1991 roku, Polska YWCA została zarejestrowana 24 września 1991 r. Po ponownej rejestracji 9 czerwca 2008 roku przyjęła nazwę Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich - Polska YWCA.

Władze

Zarząd

Iwona Pasichnyk - prezydentka
Alina Kozińska-Bałdyga - wiceprezydentka
Aleksandra Kupczyk - członkini
Emilia Mójta - członkini
Anna Maria  Porębska - członkini
Eugenia Weremczuk - członkini

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Lewandowska - przewodnicząca
Dorota Andrzejewska
Teresa Sierawska