Start Start Kontakt Kontakt

Wymiana młodzieży - rekrutacja

Wymiana młodzieży - Rumunia i GrecjaZwiązek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA poszukuje uczestniczek/uczestników wymiany młodzieżowej "Razem przeciwko biedzie!", która odbędzie się w dniach 26.08-08.09.2011 r. w Bran (Rumunia) i w Paralii Katerini (Grecja). Nabór trwa do 17 lipca.

Więcej...

Obradowało walne zebranie członkiń Polskiej YWCA

wymiana - foto11 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się coroczne walne zebranie członkiń Związku Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu i wybrało nowe władze - zarząd i komisję rewizyjną.

Więcej...

Seminarium prawne - relacja

Seminarium prawneOmówienie sytuacji prawnej stowarzyszeń prowadzących małe szkoły i małe przedszkola oraz zebranie opinii prawnych na temat praktycznych uwarunkowań prowadzenia placówek oświatowych - to główne cele seminarium prawnego, którego pierwsza część odbyła się 30 maja 2011 r. w Warszawie.

Więcej...