Start Start Kontakt Kontakt

Stulecie Polskiej YWCA

Stulecie Polskiej YWCA18 września 2022 roku obchodziłyśmy 100. rocznicę rejestracji YWCA w Polsce. Spotkałyśmy się w małym gronie w budynku Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Rozmawiałyśmy głównie o tym, jak się lepiej organizować, by pomagać uchodźczyniom i uchodźcom w Polsce. Obecnie szczególnie ważne dla Polskiej YWCA jest tworzenie systemu edukacji służącego budowaniu pokoju w Polsce, Europie i świecie.

Polska YWCA powstała dzięki patriotycznym środowiskom amerykańskiej Polonii, które finansowały szkolenia młodych ochotniczek tzw. Szarych Samarytanek - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych Kobiet. Przyjechały one do pracy w odrodzonej Polsce.  Ich działania wspierały księżna Laura Turczynowicz i premierowa Helena Paderewska.