Start Start Kontakt Kontakt

Uczcijmy 11 listopada ratując życie ludzi na granicy

W pobliżu polskiej granicy - fot. Franek SterczewskiUczcijmy Święto Niepodległości ratując życie ludzi na granicy. I wspólnie, przy "Okrągłym Stole" zastanówmy się, co dalej. Kogo odesłać do kraju, z którego przybył, kogo przepuścić, aby mógł pojechać dalej na zachód lub północ. A kogo przyjąć na dłużej, by mógł ucząc się lub pracując (i płacąc podatki) czekać na zmianę sytuacji w swojej ojczyźnie. I komu pozwolić, by mógł stać się obywatelem Polski.

"Okrągły Stół" to sposób na podejmowanie decyzji, którym znów zaskoczymy Europę. I wpiszemy w historię Polski nową, chwalebną kartę. W ten sposób, ratując życie ludzkie, uczcijmy 11 Listopada.

Apelujemy o podpisywanie on-line naszego kolejnego wystąpienia, w którym informujemy władze o rozpoczęciu przygotowań do Okrągłego Stołu dot. Migrantów i Uchodźców. Zaproszeni zostaną m.in: organizacje pozarządowe i samorządy udzielające pomocy na granicy, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Związki Muzułmańskie, Jezuickie Centrum Społeczne w Akcji, Polska Rada Ekumeniczna, inne organizacje humanitarne i obywatelskie oraz aktywni Obywatele.

ikonka linkPetycja na stronie petycjeonline.com - strona zwnętrzna